Spotkart

Spotkart

En herlig dugnad fra klubbens mest dedikerte medlemmer har resultert i et nyttig spotkart.

Populære spotter på vinterstid er Finlandsfjellet, Kroken, Takvatnet og Fjellheisen.

Populære spotter på sommerstid er Langnes, Breivikeidet og Sommarøy.

Vis Spotguide for Tromsø kiteklubb i et større kart, og få bedre oversikt over de ulike spottene. 

Paypal