Velkommen

Tromsø Kiteklubb ble stiftet 6. februar 2004. Formålet med klubben er være et samlingspunkt for alle som kiter på snø og vann. Vi arrangerer kurs, samlinger og fellesturer. Medlemskontingenten dekker løpende utgifter, og drift av vindmålere som er utplassert på de beste spottene i Tromsø. Vi jobber kontinuerlig med å få opp flere vindmålere og forbedre vinddata og spotkart. For informasjon om aktiviteter og arrangementer, sjekk ut "Aktuelt".
“Alt betaling til kiteklubben skjer via Vipps 506149 - Tromsø Kiteklubb“

Nye produkter
Paypal