Medlem 2017/2018

Medlem 2017/2018

200,-

Vennligst velg:

På lager: 937

Erklæringen vil være gjeldende helt til en ny erklæring trer i kraft. Ved overgang til ny erklæring vil dette være nedtegnet i klubbens vedtekter.

Medlemskapet koster kr 200 pr. år. Er du under 18 år, må foreldre/foresatte samtykke foreligge før innmelding kan godkjennes.


Ved betaling av medlemsskap, bekrefter du også at du har lest og godkjent vår ansvarserklæring.

Medlemskontigent dekker utgifter til bla web, drift av båt og vindmålere. Vi har vindmålere som er utplassert på de beste kitespottene i Tromsø, og vi jobber med å få utplassert flere vindmålere.

Klubben legger stor vekt på at innbetalte midler skal komme alle medlemmene til gode.

Tromsø Kiteklubb er pr. dags dato en klubb som kun driver promoterende virksomhet for kiting, og påtar seg således intet ansvar for det enkelte medlems aktiviteter. Det være seg aktiviteter som det enkelte medlem måtte foreta seg på egen hånd, eller under arrangementer som formelt sett arrangeres av Tromsø Kiteklubb.

Denne ansvarserklæringen stadfester at du er inneforstått med følgende: 

1. Tromsø Kiteklubb kan ikke under noen omstendigheter gjøres ansvarlig i forbindelse med medlemmers aktiviteter som forårsaker ulykke eller skade på andre eller tredjemanns interesse. 

2. Medlemmer i Tromsø Kiteklubb skal lære seg gjeldene kjøreregler og overholde disse både på sjøen og på land.

3. Alle medlemmer skal bruke en fungerende kite-leash.

4. Medlemmene forplikter seg til å kontrollere kiten på en slik måte at de ikke skremmer, er til bry eller setter andre mennesker i fare.

5. Medlemmer skal ved ulykke eller skade på annen manns eiendom alltid informere behørig myndighet.

Som medlem i Tromsø Kiteklubb oppfordres du sterkt til å:

6. Gjennomgå praktisk og teoretisk kurs i forbindelse med kiting.

7. Anskaffe forsikring mot ulykke, skade og ansvar.

8. Aldri kite alene. 

9. Forsikre deg om at utstyret er i orden og at sikkerhetssystemer/utløsermekanismer fungerer slik det er tiltenkt. 

10. Bruke hjelm og annet passende beskyttelsesutstyr i all befatning med kiting på land eller vann.

Paypal